NA RYNEK PRACY START

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w partnerstwie z Powiatem Krośnieńskim realizuje projekt pn. „Na rynek pracy START wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: od 1.12.2011 r. do 31.08.2013 r. Wartość projektu: 547.789,19 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w MZSP w Miejscu Piastowym oraz konkurencyjności i zdolności 168 uczniów Techników, w tym 22 kobiet do przyszłego zatrudnienia do końca 2013 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów zawodowych
 • podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, dostęp uczniów do nowoczesnych technologii na Targach branżowych i przy współpracy z przedsiębiorcami,
 • wzrost oceny przygotowania zawodowego, samooceny i wiary we własne możliwości uczniów

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • Wyjazdy edukacyjno szkoleniowe na Branżowe Targi do Poznania:
  • dla Technikum Drzewnego: Targi FURNIKA- komponentów do produkcji mebli i DREMA maszyn i narzędzi Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego,
  • dla Technikum Poligraficznego: POLIGRAFII/REKLAMY Targi maszyn, materiałów i Usług poligraficznych.
  • Dla uczniów Technikum Informatycznego Targi INFORMATYCZNE.
  Udział w Targach pozwala uczniom zapoznać się z prezentowanymi tam nowościami technologicznymi i branżowymi, trendami na dany rok produkcyjny. Również jest to dokonała okazja do kontaktu bezpośredniego ucznia z liderami rynku branżowego i lekcja poglądowa.
 • Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kl. IV Techników: Poligraficznego, Informatycznego i Drzewnego
 • Zajęcia specjalistyczne i KURSY:
  1. dla uczniów kl. III Techników Informatycznego i Poligraficznego Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), Kurs WEBSTARTERA ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności tworzenia i zarządzania stronami internetowymi), Kurs Grafika komputerowego
  2. dla uczniów kl. III Technikum Drzewnego: Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Kurs Tapicerski
 • w ramach współpracy szkoły z pracodawcami dla uczniów kl. III Techników: Poligraficznego, Informatycznego i Drzewnego zostaną zorganizowane miesięczne praktyki zawodowe na terenie całego kraju. Uczniowie ze środków projektu będą mieli zwrócone koszty dojazdu na praktykę oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania.
 • Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne m. in. Laboratorium CNC w programy komputerowe oraz inne pracownie w Tablety dla uczniów i nauczycieli, komputery oraz tablice interaktywne z wizualizerami. Uczniowie będą mogli podczas zajęć korzystać również z najnowocześniejszej Obrabiarki sterowanej numerycznie do obróbki drzewa, która już znajduje się w Laboratorium CNC.

Więcej informacji:

BIURO PROJEKTU przy MZSP Miejsce Piastowe

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

Tel/fax: 13 43 530 70,

http://pokl.mzsp.pl


Najnowsze albumy w galerii zdjęć

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

Zobacz
EGZAMIN ECDL WEBSTARTER/WEBEDITOR

EGZAMIN ECDL WEBSTARTER/WEBEDITOR

Zobacz
KURS KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH, W TYM ZASILANYCH GAZEM

KURS KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH, W TYM ZASILANYCH GAZEM

Zobacz
Wyjazd na Międzynarodowe Targi Robotyki

Wyjazd na Międzynarodowe Targi Robotyki

Zobacz
Egzamin CNC

Egzamin CNC

Zobacz
Wręczenie certyfikatów ECDL CORE

Wręczenie certyfikatów ECDL CORE

Zobacz
Kurs CNC

Kurs CNC

Zobacz
Kurs Tapicerski

Kurs Tapicerski

Zobacz
Wręczenie certyfikatów ECDL

Wręczenie certyfikatów ECDL

Zobacz
Wręczenie certyfikatów ECDL WebStarter

Wręczenie certyfikatów ECDL WebStarter

Zobacz
Kurs ECDL

Kurs ECDL

Zobacz
KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Zobacz
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zobacz
Nowoczesne Laboratorium CNC w naszej szkole

Nowoczesne Laboratorium CNC w naszej szkole

Zobacz
Kurs CNC

Kurs CNC

Zobacz
Kurs Tapicerski

Kurs Tapicerski

Zobacz